அஞ்சலி

போப் ஜான் பால் , தன்னை துப்பாக்கியால் சுட்ட மெஹ்மெட் அலி அக்கவோடு
Image hosted by Photobucket.com

4 comments:

said...

தமிழ்மணத்தில் இது ஏன் வரவில்லை ?? ................டெஸ்ட்

said...

I don't think, that shooting was stage managed.

said...

வஞ்சனைகள் செய்வாரோடு இணங்க வேண்டாம்.
தாஸ், இத pope-க்கு தான், சொல்ல நெனக்கிறேன், காலம் தாழ்ந்து :-(
தமிழ்மணம், உங்கள் photo-பதிவ வஞ்சிச்சதா எடுத்துக்காதீங்க.:-)

said...

எனக்கென்னவோ ' இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல்... ' தான் ஞாபகம் வருது..