கார்த்திக் அரசியல்-2

Image hosted by Photobucket.com
நம் தமிழர் கூட்டம் இவ்வாறு நடிகர் பின்னே அலைகிறதே என கவலையாகயிருந்தாலும் , இமேஜ் வட்டத்திற்குள் சிக்காத, ஓப்பனிங் கொடுக்கமுடியாத கார்த்திக்குக்கே இவ்வளவு கூட்டம் வரும்போது , விஜயக்காந்த் போன்றோர்க்கு வரும் கூட்டத்தை வைத்துக்கொண்டு அவ்ருடைய பலத்தை (?) கண்டு நிம்மதியாய் உள்ளது .

1 comments:

Anonymous said...

http://thatstamil.indiainfo.com/specials/cinema/heroes/karthik6.html

-Das