ராமதாசுக்கு ஒரு ஸ்கோப் .

சூப்பர் ஸ்டார் , மெகா ஸ்டார் , கேப்டன் என்னும் பட்ட பெயர்களை தமிழில் (சூப்பர்க்கு தமிழ் இன்னாபா?) மாற்ற போராடி தமிழை காக்கலாம்